Ideen til Romalt fitness forening opstod i foråret 2008 og baggrunden var et ønske om at kunne tilbyde et alternativ til de allerede eksisterende former for holdidræt i lokalområdet.
Fitness aktiviteterne kan på en og samme tid tilgodese et stadig stigende behov for individuelle træningsmuligheder og samtidig skal foreningens aktiviteter medvirke til et lokalt engagement i og omkring sportsaktiviteter, hvor hele familien kan være aktiv i en og samme forening.

Romalt Fitness er drevet af en række frivillige, som hver især vil sørge for at alle i foreningen får den hjælpe og bistand, der er nødvendig for at få et optimalt udbytte af faciliteterne.

Etableringen og driften af foreningen kræver selvsagt en masse frivilligt arbejde fra foreningens støtter, der gennem den seneste tid har ydet en stor indsats for at få alt på plads.

Udover de mange timer, der lægges i forening er en række indkøb af maskiner og udstyr også en del af projektet og i den sammenhæng er det naturligt at søge opbakning fra de lokale erhvervsdrivende, som gennem diverse tiltag kan støtte foreningen økonomisk og selv drage fordel af foreningens faciliteter.

Romalt Fitness forening vil i fremtiden ved en fælles indsats kunne udvikle sig med nye tilbud og tiltag omkring en fælles sund fremtid.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Hilsen

Romalt Fitness Forening

Logoman5