• Indbetalt kontingent for medlemskab tilbagebetales ikke
  • Foreningen må en gang årligt prisregulere med op til 10 % – dette skal varsles min. 3 mdr. i forvejen via prislister
  • Al træning og færden i fitnesscenteret er på eget ansvar.
  • Foreningen kan ikke drages til ansvar for tyveri eller evt. skader sket/uden for fitnesscenteret.
  • Misbrug af præstations fremmende midler, inventar, trænings udstyr og medlemskort samt chikane af medlemmer eller ansatte giver foreningen ret til at ophævelse af medlemskabet uden refusion af kontingent.
  • Man skal være 15 år for at blive medlem i foreningen – dog gives der dispensation for specielle forhold.
  • Alle under 15 år skal være i følge med en voksen under hele træningen.
  • Unge under 18 og umyndige skal have forældres/værges underskrift.
  • Adgangskortet er personligt og skal bruges hver gang du skal ind i trænings området. Det er strengt forbudt at låne sit kort ud til andre, ligesom det er strengt forbudt at tage andre med ind i fitnesscentret som ikke er medlem af ROMALT FITNESS.